L e v e n m e t e e n hand i c ap in Et h i o p i ë
L e v e n m e t e e n hand i c ap in Et h i o p i ë
© copyright 2020 bgwprojects
Contact e-mail: bgwprojects@gwgl.nl postadressen: Glorieuxlaan 4, 5613LN Eindhoven, Nederland St. Jozefstraat 1, 9041 Oostakker, België
In Ethiopië, een van de armste landen ter wereld, leeft 29,6% van de bevolking onder de armoedegrens. Deze mensen staan voor diverse uitdagingen: ze wonen in overbevolkte wijken in slechte huizen; met een schrikbarend hoge luchtvervuiling; een tekort aan sanitaire- en gezondheidsvoorzieningen, schoon drinkwater en het afval wordt niet opgehaald. Men eet ongezonde voeding; beweegt onvoldoende en is er geen geld voor een doktersbezoek. Dit brengt veel gezondheidsrisico’s met zich mee! De afdeling CBR (Community Based Rehabilitation) van het BGW Counseling and Social Services center, is in het leven geroepen om de levenskwaliteit van kinderen met een handicap en hun families te verbeteren. Leven met een handicap in Ethiopië is moeilijk door stigmatisering en discriminatie. Vaak wordt gedacht dat de handicap een straf van God is voor begane zonden door de (voor)ouders. Door de negatieve houding van de Gemeenschap voelen ouders zich ongemakkelijk en verbergen hun kind. Dit zorgt er voor dat kinderen geen toegang hebben tot het sociale leven, men ziet hun behoeften niet en deze worden niet aangepakt. Ons Centrum biedt sinds 1994 diensten op het gebied van handicaps en werkt aan de empowerment van cliënten in de leeftijd van 0-24 jaar en hun families. We hebben een holistische aanpak omdat alle levensfacetten bijdragen aan een goed leven. In slechte gezondheid, kun je moeilijker aan het werk; zonder inkomen krijg je geen goede woning en als je ongelukkig bent omdat je wordt gediscrimineerd bouw je moeilijker sociale contacten op. We bekijken samen met onze cliënten de gezondheid; mentale welbevinden; rechten die men heeft en de financiën en maken een werkplan. Het centrum werkt aan de verbetering van de leefomstandigheden van deze kinderen door medische zorg, thuiszorg, advies, voorlichting en individuele- en groepsfysiotherapie en de nodige materialen. De familieleden worden getraind om hun eigen kind de juiste zorg te geven. We begeleiden kinderen op school en leraren worden opgeleid door het counselingcentrum om een gunstig klimaat te creëren voor kinderen met een handicap. Daarnaast werken we aan bewustmaking van de gemeenschap door koffieceremonies (waar de buurt met elkaar koffie drinkt en zaken bespreekt), discussiegroepen over handicaps, zelfhulpgroepen voor ouders en clubs voor gehandicapte kinderen. We verspreiden brochures over handicaps via de gezondheidscentra en de scholen. Alles om informatie over handicaps te verspreiden! Om invaliditeit door ondervoeding te voorkomen hebben we een Voedingsprogramma waar 50 kinderen met een handicap en 45 zwaar ondervoede kinderen de noodzakelijk voeding krijgen. Voor een goede gezonde levensstijl is geld nodig. Het centrum biedt een ‘Business-skills-training’ waarin men leert een zaak op te zetten, een boekhouding te runnen, te sparen en te investeren. Vanuit het centrum wordt gezorgd voor startkapitaal zodat ouders kunnen starten zonder schulden. De deelnemers vormen samen ‘Spaargroepen’ waarin men spaart zodat deelnemers geld kunnen lenen voor nieuwe investeringen. Alle deelnemers hebben een eigen bankrekening (dit is in Ethiopië nog niet alledaags). De meeste mensen zijn na ongeveer 1 jaar zelfstandig maar kunnen daarna altijd terecht voor hulp en advies. Met ons programma hopen we invaliditeit, stigma en discriminatie te verminderen en geloven we dat kinderen met een handicap geïntegreerd zullen worden in hun sociale omgeving. Momenteel ondersteunen we zo’n 150 kinderen en werken we met hun families toe naar een zelfstandig en menswaardig bestaan! Mocht u meer informatie willen ontvangen of een donatie willen doen dan horen we dat graag! bgwprojects@gwgl.nl
Nieuws items
© copyright 2020 bgwprojects
DISCLAIMER
PRIVACY
In Ethiopië, een van de armste landen ter wereld, leeft 29,6% van de bevolking onder de armoedegrens. Deze mensen staan voor diverse uitdagingen: ze wonen in overbevolkte wijken in slechte huizen; met een schrikbarend hoge luchtvervuiling; een tekort aan sanitaire- en gezondheidsvoorzieningen, schoon drinkwater en het afval wordt niet opgehaald. Men eet ongezonde voeding; beweegt onvoldoende en is er geen geld voor een doktersbezoek. Dit brengt veel gezondheidsrisico’s met zich mee! De afdeling CBR (Community Based Rehabilitation) van het BGW Counseling and Social Services center, is in het leven geroepen om de levenskwaliteit van kinderen met een handicap en hun families te verbeteren. Leven met een handicap in Ethiopië is moeilijk door stigmatisering en discriminatie. Vaak wordt gedacht dat de handicap een straf van God is voor begane zonden door de (voor)ouders. Door de negatieve houding van de Gemeenschap voelen ouders zich ongemakkelijk en verbergen hun kind. Dit zorgt er voor dat kinderen geen toegang hebben tot het sociale leven, men ziet hun behoeften niet en deze worden niet aangepakt. Ons Centrum biedt sinds 1994 diensten op het gebied van handicaps en werkt aan de empowerment van cliënten in de leeftijd van 0-24 jaar en hun families. We hebben een holistische aanpak omdat alle levensfacetten bijdragen aan een goed leven. In slechte gezondheid, kun je moeilijker aan het werk; zonder inkomen krijg je geen goede woning en als je ongelukkig bent omdat je wordt gediscrimineerd bouw je moeilijker sociale contacten op. We bekijken samen met onze cliënten de gezondheid; mentale welbevinden; rechten die men heeft en de financiën en maken een werkplan. Het centrum werkt aan de verbetering van de leefomstandigheden van deze kinderen door medische zorg, thuiszorg, advies, voorlichting en individuele- en groepsfysiotherapie en de nodige materialen. De familieleden worden getraind om hun eigen kind de juiste zorg te geven. We begeleiden kinderen op school en leraren worden opgeleid door het counselingcentrum om een gunstig klimaat te creëren voor kinderen met een handicap. Daarnaast werken we aan bewustmaking van de gemeenschap door koffieceremonies (waar de buurt met elkaar koffie drinkt en zaken bespreekt), discussiegroepen over handicaps, zelfhulpgroepen voor ouders en clubs voor gehandicapte kinderen. We verspreiden brochures over handicaps via de gezondheidscentra en de scholen. Alles om informatie over handicaps te verspreiden! Om invaliditeit door ondervoeding te voorkomen hebben we een Voedingsprogramma waar 50 kinderen met een handicap en 45 zwaar ondervoede kinderen de noodzakelijk voeding krijgen. Voor een goede gezonde levensstijl is geld nodig. Het centrum biedt een ‘Business-skills-training’ waarin men leert een zaak op te zetten, een boekhouding te runnen, te sparen en te investeren. Vanuit het centrum wordt gezorgd voor startkapitaal zodat ouders kunnen starten zonder schulden. De deelnemers vormen samen ‘Spaargroepen’ waarin men spaart zodat deelnemers geld kunnen lenen voor nieuwe investeringen. Alle deelnemers hebben een eigen bankrekening (dit is in Ethiopië nog niet alledaags). De meeste mensen zijn na ongeveer 1 jaar zelfstandig maar kunnen daarna altijd terecht voor hulp en advies. Met ons programma hopen we invaliditeit, stigma en discriminatie te verminderen en geloven we dat kinderen met een handicap geïntegreerd zullen worden in hun sociale omgeving. Momenteel ondersteunen we zo’n 150 kinderen en werken we met hun families toe naar een zelfstandig en menswaardig bestaan! Mocht u meer informatie willen ontvangen of een donatie willen doen dan horen we dat graag! bgwprojects@gwgl.nl
Contact e-mail: bgwprojects@gwgl.nl postadressen: Glorieuxlaan 4, 5613LN Eindhoven, Nederland St. Jozefstraat 1, 9041 Oostakker, België
Nieuws items