© copyright 2020 bgwprojects
Contact e-mail: bgwprojects@gwgl.nl postadressen: Glorieuxlaan 4, 5613LN Eindhoven, Nederland St. Jozefstraat 1, 9041 Oostakker, België
Visie: Een waardig bestaan voor iedereen. Missie: Door het versterken van ieders talent, kracht en gezondheid bouwen we aan een rechtvaardige samenleving waar er plaats is voor iedereen. Wij zijn ervan overtuigd dat de meeste mensen, met de juiste ondersteuning, uitstekend in staat zijn hun eigen leven in te richten en deel te nemen aan de maatschappij. De projecten scheppen voorwaarden en bieden kansen en middelen om dit leven mogelijk te maken. We doen dit door voorlichting en educatie, psychische begeleiding, betaalbare gezondheidszorg, goede huisvesting en begeleiding naar werk. Op deze manier draagt BGW-projects Ethiopia bij aan de 4 van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen, zoals opgesteld door de Verenigde Naties en die in 2015 door 193 landen zijn vastgelegd. Deze doelen moeten uiterlijk in 2030 wereldwijd een einde maken aan armoede, ziekte en honger. Daarnaast moeten er oplossingen gevonden zijn op het gebied van (drink)water, sanitair, klimaat en energie.
Visie & Missie
© copyright 2020 bgwprojects
DISCLAIMER
PRIVACY
Contact e-mail: bgwprojects@gwgl.nl postadressen: Glorieuxlaan 4, 5613LN Eindhoven, Nederland St. Jozefstraat 1, 9041 Oostakker, België
Visie: Een waardig bestaan voor iedereen. Missie: Door het versterken van ieders talent, kracht en gezondheid bouwen we aan een rechtvaardige samenleving waar er plaats is voor iedereen. Wij zijn ervan overtuigd dat de meeste mensen, met de juiste ondersteuning, uitstekend in staat zijn hun eigen leven in te richten en deel te nemen aan de maatschappij. De projecten scheppen voorwaarden en bieden kansen en middelen om dit leven mogelijk te maken. We doen dit door voorlichting en educatie, psychische begeleiding, betaalbare gezondheidszorg, goede huisvesting en begeleiding naar werk. Op deze manier draagt BGW-projects Ethiopia bij aan de 4 van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen, zoals opgesteld door de Verenigde Naties en die in 2015 door 193 landen zijn vastgelegd. Deze doelen moeten uiterlijk in 2030 wereldwijd een einde maken aan armoede, ziekte en honger. Daarnaast moeten er oplossingen gevonden zijn op het gebied van (drink)water, sanitair, klimaat en energie.
Visie & Missie