© copyright 2020 bgwprojects
Contact e-mail: bgwprojects@gwgl.nl postadressen: Glorieuxlaan 4, 5613LN Eindhoven, Nederland St. Jozefstraat 1, 9041 Oostakker, België
Organisatie
De ‘Brothers of Good Works Projects, Ethiopia’ (BGW-projects Ethiopia) zijn opgericht door de Congregatie van de Broeders van Onze Lieve Vrouw van Lourdes (België). De projecten zijn niet-gouvernementele organisaties en werken onder de paraplu van de Ethiopische Katholieke kerk. Alle programma’s van BGW-projects Ethiopia zijn gericht op het verbeteren van de leefomstandigheden van de meest kwetsbare bewoners in Addis Ababa. BGW heeft een duidelijke ‘Spin-in-het-web-functie’, door nauwe samenwerkingsverbanden met lokale overheden, ‘Women & Youth Affairs’, ziekenhuizen, scholen en lokale- en internationale partnerorganisaties. In overleg met deze partners en de lokale bevolking wordt bekeken waar welke ondersteuning nodig is, zodat er sprake is van een duurzame ontwikkeling en een groei naar een beter bestaan. Alle projecten van BGW-projects Ethiopia worden uitgevoerd en begeleid door goed opgeleide en professionele, lokale medewerkers. BGW-projects Ethiopia werkt in Addis Abeba aan een menswaardig bestaan voor laag opgeleiden, mensen met HIV, families met kinderen met een beperking, en (dakloze) ouderen. Wij ondersteunen mensen in een zelfstandig bestaan. Dit doen we door kennisoverdracht, voorlichting en training, zodat mensen vanuit hun eigen kracht en talenten zich kunnen ontwikkelen. Om dit mogelijk te maken zorgen we eveneens voor de basisvoorzieningen zoals goede gezondheidszorg en goede huisvesting. Stigma en discriminatie bemoeilijken de integratie van mensen die HIV+ zijn en mensen met een beperking. We werken aan het vergroten van kennis en een gedragsverandering in de maatschappij zodat een ieder op zijn manier deel kan nemen. Dit doen we door voorlichting te geven over HIV en beperkingen in de wijken, op scholen en in fabrieken. We maken daarbij gebruik van bestaande Ethiopische sociale tradities, zoals koffieceremonies
Behandel de ander, zoals jezelf behandeld wilt worden” is de leidraad voor het werk.
© copyright 2020 bgwprojects
DISCLAIMER
PRIVACY
Contact e-mail: bgwprojects@gwgl.nl postadressen: Glorieuxlaan 4, 5613LN Eindhoven, Nederland St. Jozefstraat 1, 9041 Oostakker, België
Organisatie
De ‘Brothers of Good Works Projects, Ethiopia’ (BGW-projects Ethiopia) zijn opgericht door de Congregatie van de Broeders van Onze Lieve Vrouw van Lourdes (België). De projecten zijn niet-gouvernementele organisaties en werken onder de paraplu van de Ethiopische Katholieke kerk. Alle programma’s van BGW-projects Ethiopia zijn gericht op het verbeteren van de leefomstandigheden van de meest kwetsbare bewoners in Addis Ababa. BGW heeft een duidelijke ‘Spin-in-het-web-functie’, door nauwe samenwerkingsverbanden met lokale overheden, ‘Women & Youth Affairs’, ziekenhuizen, scholen en lokale- en internationale partnerorganisaties. In overleg met deze partners en de lokale bevolking wordt bekeken waar welke ondersteuning nodig is, zodat er sprake is van een duurzame ontwikkeling en een groei naar een beter bestaan. Alle projecten van BGW-projects Ethiopia worden uitgevoerd en begeleid door goed opgeleide en professionele, lokale medewerkers. BGW-projects Ethiopia werkt in Addis Abeba aan een menswaardig bestaan voor laag opgeleiden, mensen met HIV, families met kinderen met een beperking, en (dakloze) ouderen. Wij ondersteunen mensen in een zelfstandig bestaan. Dit doen we door kennisoverdracht, voorlichting en training, zodat mensen vanuit hun eigen kracht en talenten zich kunnen ontwikkelen. Om dit mogelijk te maken zorgen we eveneens voor de basisvoorzieningen zoals goede gezondheidszorg en goede huisvesting. Stigma en discriminatie bemoeilijken de integratie van mensen die HIV+ zijn en mensen met een beperking. We werken aan het vergroten van kennis en een gedragsverandering in de maatschappij zodat een ieder op zijn manier deel kan nemen. Dit doen we door voorlichting te geven over HIV en beperkingen in de wijken, op scholen en in fabrieken. We maken daarbij gebruik van bestaande Ethiopische sociale tradities, zoals koffieceremonies
Behandel de ander, zoals jezelf behandeld wilt worden” is de leidraad voor het werk.