© copyright 2020 bgwprojects
Contact e-mail: bgwprojects@gwgl.nl postadressen: Glorieuxlaan 4, 5613LN Eindhoven, Nederland St. Jozefstraat 1, 9041 Oostakker, België
PROJECT-OMSCHRIJVING PROJECT-OMSCHRIJVING
Het Counseling & Social Services Center (CSSC) werkt in de oudste wijken van Addis Abeba en heeft tot doel mensen zo zelfstandig mogelijk te maken. Het centrum richt zich op mensen met HIV, jongeren die een of beide ouders verloren hebben aan AIDS en kinderen met een meervoudige beperking en hun families. Door gebrek aan kennis worden mensen met een beperking of met HIV nog vaak gediscrimineerd in de Ethiopische samenleving. Er is een sterke overtuiging dat HIV of het hebben van een kind met een beperking een straf van God is. Door stigmatisering komen zij vaak in een geïsoleerde positie terecht. Het centrum brengt samen met de cliënt de problemen op het gebied van gezondheid, psychisch & sociaal welzijn, levensonderhoud en basisvoorzieningen in kaart. In een persoonlijk toekomstplan wordt bepaald hoe de problemen worden aangepakt en wie of welke instanties erbij betrokken moeten worden. Het plan is er opgericht dat de cliënt binnen een periode van 18-24 maanden een volwaardige plek in de maatschappij heeft. Zo wordt er medische behandeling in gang gezet, wordt er voorlichting gegeven aan familie en de directe omgeving en leert de cliënt een eigen inkomen te genereren, bijvoorbeeld door het opzetten van een eigen bedrijfje. De cliënt heeft de regie en het centrum ondersteunt. Voor kinderen met een beperking en hun ouders wordt ook een toekomstplan opgesteld met meer aandacht voor fysiotherapie, voeding en medische zorg voor het kind. De ouders worden geholpen met het opzetten van een eigen bedrijfje aan huis, zodat zorg voor het kind gecombineerd kan worden met het verdienen van een inkomen.
We begeleiden jongeren, die een of beide ouders hebben verloren aan HIV, en hun verzorgers. Door persoonlijke training en advies leren de jongeren hun eigen beslissingen te nemen en keuzes te maken; hun capaciteiten en talenten te ontdekken en deze in te zetten voor hun toekomst. Een toekomst die ze zelf uitstippelen en waarin de kans op een eigen inkomen groter is. Jongeren, jonge vrouwen en sexwerkers behoren tot de meest risicovolle groepen als het gaat om migratie, drugs- en alcoholverslaving, sexueel misbruik, schooluitval en HIV-besmetting. Voor deze groepen heeft het centrum uitgebreide voorlichtingsprogramma’s in de wijk, de scholen en huis aan huis. Jaarlijks werkt het centrum met 150 mensen met HIV, 150 kinderen met een meervoudige beperking, en met 275 jongeren die hun ouder(s) verloren hebben door AIDS. Met het voorlichtings-en trainingsprogramma worden jaarlijks 35,000 jongeren en volwassenen bereikt. In het centrum werken 34 medewerkers; de totale programma kosten per jaar bedragen € 350.000.
Counseling & Social Services Center
Jeugdprogramma
Een eigen bedrijfje aan huis
Fysiotherapie
© copyright 2020 bgwprojects
DISCLAIMER
PRIVACY
Contact e-mail: bgwprojects@gwgl.nl postadressen: Glorieuxlaan 4, 5613LN Eindhoven, Nederland St. Jozefstraat 1, 9041 Oostakker, België
PROJECT-OMSCHRIJVING
We begeleiden jongeren, die een of beide ouders hebben verloren aan HIV, en hun verzorgers. Door persoonlijke training en advies leren de jongeren hun eigen beslissingen te nemen en keuzes te maken; hun capaciteiten en talenten te ontdekken en deze in te zetten voor hun toekomst. Een toekomst die ze zelf uitstippelen en waarin de kans op een eigen inkomen groter is. Jongeren, jonge vrouwen en sexwerkers behoren tot de meest risicovolle groepen als het gaat om migratie, drugs- en alcoholverslaving, sexueel misbruik, schooluitval en HIV- besmetting. Voor deze groepen heeft het centrum uitgebreide voorlichtingsprogramma’s in de wijk, de scholen en huis aan huis. Jaarlijks werkt het centrum met 150 mensen met HIV, 150 kinderen met een meervoudige beperking, en met 275 jongeren die hun ouder(s) verloren hebben door AIDS. Met het voorlichtings-en trainingsprogramma worden jaarlijks 35,000 jongeren en volwassenen bereikt. In het centrum werken 34 medewerkers; de totale programma kosten per jaar bedragen € 350.000.
Counseling & Social Services Center
Het Counseling & Social Services Center (CSSC) werkt in de oudste wijken van Addis Abeba en heeft tot doel mensen zo zelfstandig mogelijk te maken. Het centrum richt zich op mensen met HIV, jongeren die een of beide ouders verloren hebben aan AIDS en kinderen met een meervoudige beperking en hun families. Door gebrek aan kennis worden mensen met een beperking of met HIV nog vaak gediscrimineerd in de Ethiopische samenleving. Er is een sterke overtuiging dat HIV of het hebben van een kind met een beperking een straf van God is. Door stigmatisering komen zij vaak in een geïsoleerde positie terecht. Het centrum brengt samen met de cliënt de problemen op het gebied van gezondheid, psychisch & sociaal welzijn, levensonderhoud en basisvoorzieningen in kaart. In een persoonlijk toekomstplan wordt bepaald hoe de problemen worden aangepakt en wie of welke instanties erbij betrokken moeten worden. Het plan is er opgericht dat de cliënt binnen een periode van 18-24 maanden een volwaardige plek in de maatschappij heeft. Zo wordt er medische behandeling in gang gezet, wordt er voorlichting gegeven aan familie en de directe omgeving en leert de cliënt een eigen inkomen te genereren, bijvoorbeeld door het opzetten van een eigen bedrijfje. De cliënt heeft de regie en het centrum ondersteunt. Voor kinderen met een beperking en hun ouders wordt ook een toekomstplan opgesteld met meer aandacht voor fysiotherapie, voeding en medische zorg voor het kind. De ouders worden geholpen met het opzetten van een eigen bedrijfje aan huis, zodat zorg voor het kind gecombineerd kan worden met het verdienen van een inkomen.
Jeugdprogramma
Fysiotherapie
Een eigen bedrijfje aan huis